Bugtaw Brew - Whole Bean Granules (250g) — Bugtaw Brew - Whole Bean Granules (250g) Organic Unpolished Brown Rice (2 kg) Organic Unpolished Brown Rice (2 kg) —

Charcoal Briquettes (Coco) Uling 1 kilo

59.00

Category:
  • Di-Mausok CharcoalHindi Mausok (Not Smoky)
  • Madaling Sindihan (Easy to Fire)
  • Matagal ang buhay ng baga kaya pwede pang gamitin sa susunod (amber lasts longer so ti can still be used for next time)
  • Masarap ang luto (Cooked food tastes good)
  • Mabilis makaluto dahil sa lakas ng init ng baga (High heat)
  • Galing sa buko waste (Environmentally friendly because it does not use wood but from young coconut waste taken from the public market)

Related Products