Wild Honey (250g) — Wild Honey (250g) Ceres Cranberry & Kiwi Juice Ceres Cranberry & Kiwi Juice —

Charcoal (Coco) 1-Kilograms

59.00

Category:
  • Di-Mausok Charcoal Hindi Mausok (Not Smoky)
  • Madaling Sindihan (Easy to Fire)
  • Matagal ang buhay ng baga kaya pwede pang gamitin sa susunod (amber lasts longer so ti can still be used for next time)
  • Masarap ang luto (Cooked food tastes good)
  • Mabilis makaluto dahil sa lakas ng init ng baga (High heat)
  • Galing sa buko waste (Environmentally friendly because it does not use wood but from young coconut waste taken from the public market)